TV Vierpolders is een kleinschalige, maar vooral gezellige vereniging met 3 verlichte kunstgrasbanen en een oefenkooi op tennispark “De Tiendhoek”. Op de kunstgrasbanen kan het hele jaar door gespeeld worden, dus ook bij mindere weersomstandigheden kunnen de leden een balletje slaan.

Iedere zondag- en woensdagochtend zijn alle leden van harte welkom om te komen racket trekken. Op woensdagochtend is dat van 9.30 tot 12.00 uur en op zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Hierbij bepaalt het lot wie tegen elkaar in dubbels gaat spelen. Ook als je geen tennismaatje hebt kun je op deze manier een partijtje spelen.

Momenteel heeft TV Vierpolders zo’n 150 leden in allerlei leeftijdsgroepen. Er is ruimte voor nieuwe leden. Dus jong of oud, beginnend of gevorderd: ga eens langs!

Voor vrijblijvende informatie en lidmaatschap kunt u contact opnemen met TV Vierpolders. Voor lesmogelijkheden neemt u contact op met At Vantage Tennis Academy.

 

 

De cursussen worden gegeven op

 

Maandag:

 

17:00 – 22:00

Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Tennispark “De Tiendhoek”

Coosenhoekstraat 26
3237 AE Vierpolders

Telefoonnummer 0181-785535

TV Vierpolders

Bij TV Vierpolders is het mogelijk om zowel in de zomer als in de winter les te krijgen. De zomerperiode loopt vanaf april tot en met september en duurt 21 weken. De winterperiode loopt vanaf oktober tot en met maart en duurt 20 weken. Door de aanwezigheid van kunstgras wordt er buiten getraind.

Maak kennis met tennis

Voor iedereen die graag een keer een bal zou willen slaan heeft At Vantage Tennis Academy het project Maak kennis met tennis opgezet. Voor deze bijzondere kennismaking met de tennissport hoef je geen lid te zijn van een vereniging. De cursus is namelijk bedoeld voor mensen die nog nooit of lange tijd geleden tegen een bal hebben geslagen. In tien lessen krijgen de deelnemers de basisbeginselen van het tennis aangeleerd. Dat wil zeggen dat het accent vooral ligt op het slaan van de ballen, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle slagen. Van jong tot oud kunnen beginnelingen proberen of de sport iets voor hun is. De jeugdcursussen worden afgesloten met een balvaardigheidsdiploma. Bij een geslaagde kennismaking is er de mogelijkheid om een vervolgcursus aan te vragen. Die cursus wordt afgesloten met een slagvaardigheidsdiploma.

De trainingsdata en -tijden ontvangt iedere cursist minimaal 1 week voorafgaand aan de cursus.

In het algemeen geldt:

 • Zomerperiode: 1 april – 30 september
 • Winterperiode: 1 oktober – 31 maart

Raymond Schot

Lesreglement TV Vierpolders 
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst

 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten.
 2. Men kan alleen tennisles volgen als men lid is van de desbetreffende vereniging. Behoudens de winterlessen in de tennishal en kennismakings- en wervingsacties in overleg met de vereniging.
 3. De exacte lesweken en lestijden staan vermeld in de toegezonden mail waarin de planning voor de trainingen wordt bekend gemaakt.
 4. In de winter krijgt u gegarandeerd 17 weken les bij een lescyclus van 20 weken. Bij bijvoorbeeld 15 gegeven lessen retourneren wij 2 weken lesgeld. Uiteraard geldt dit niet bij afwezigheid door eigen toedoen.
 5. De les gaat altijd door, tenzij de train(st)er afbelt.
 6. Als lessen door het weer geen doorgang kunnen vinden geeft de trainer/ster een alternatieve training.
 7. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.
 8. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!!
 9. De trainer/ster beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.
 10. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 11. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag) en in de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en in de 2t/m 5e  week van de zomervakantie.
 12. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
 13. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 14. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 15. In de zomer is er altijd in de eerste week van de officiële schoolvakantie een inhaalweek. Tijdens deze inhaalweek worden de niet gegeven trainingen, in overleg met de train(st)er, ingehaald.
 16. De directie van At Vantage Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 17. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
  De lesgelden worden, aan het einde van de eerste lesmaand, conform de aangegeven termijnen geïncasseerd. Heeft u voor meerdere termijnen gekozen, dan zullen de in de direct daaropvolgende maanden, deze termijnen worden geïncasseerd. Indien wij deze niet kunnen incasseren, zullen wij een nota verzenden (zijnde het lesgeld vermeerderd met € 10,00 administratiekosten)
 18. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 19. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met BTW.
 20. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.