Wat is Highschool tennis

De middelbare school heeft met At Vantage Tennis Academy “Highschool tennis” opgezet. Het initiatief is bedoeld om talentvolle tennissers de mogelijkheid te geven om in de onderbouw van de middelbare school studie en sport te combineren. Thorbecke heeft al een paar jaar meerdere sporten binnen het highschoolmodel opgenomen, Highschool tennis is de eerste in Nederland.

De Highschool is voor tennissers met een LOOT-status en voor spelers met aanleg voor tennis. Spelers met een LOOT-status, toegekend door NOC*NSF, komen in de onderbouw in de Highschool terecht. Voor diegenen die hun status verliezen en buiten de top 30 in hun leeftijdscategorie vallen, biedt At Vantage Tennis Academy een vangnetconstructie aan. Via de highschool kunnen de spelers die buiten die top 30 zijn gevallen (bv. door ziekte of blessure) toch veel trainingsuren blijven maken. Vier dagen (op woensdag niet) staan de highschool-leerlingen tussen 08.00 en 10.00 op de baan, gevolgd door een half uur loop- en krachttraining. Tijdens de trainingen worden ze begeleid door ervaren trainers/coaches. Het highschoolmodel zorgt er voor dat de trainingen van alle talentvolle sportleerlingen (dus ook voetballers en hockeyers) perfect aansluiten op het lesprogramma van Thorbecke V.O.

Behalve de topsporttalenten krijgen ook laatbloeiers de kans om tot de Highschool te worden toegelaten. Het model is nadrukkelijk niet bedoeld voor beginnende tennissers. Bij interesse voor de Highschool wordt de volgende toelatingsroute gevolgd. Na het eerste contact met At Vantage Tennis Academy (via de mail [email protected] of telefoon 010-2120276) volgt een gesprek met de leerling en de ouders. Daarna komt er eventueel een voorspeelmoment inclusief een tweede gesprek. Als laatste volgt de eventuele aanmelding voor Highschool tennis.

Het Highschoolmodel wordt alleen in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo gehanteerd. Daarna kun je uiteraard wel door trainen, maar met minder faciliteiten. Op Thorbecke kun je een extra vak kiezen: Lichamelijke opvoeding 2, Bewegen, Sport & Management en Sport, Dienstverlening en Veiligheid.

Wat is LOOT

Tennistalent gaat naar de middelbare school

Wanneer een tennistalent naar de middelbare school gaat, ontstaat er een probleem. Op de middelbare school moet hij of zij veel huiswerk maken en is de dag zo vol dat het bijzonder moeilijk is om nog voldoende tijd voor de tennissport te vinden.

Stichting LOOT

Om hier iets aan te doen is er in 1991 de stichting LOOT (afkorting voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) opgericht door scholen uit het voortgezet onderwijs. Het doel was topsport en school naast elkaar mogelijk te maken. Sinds begin 2011 doen er ongeveer 30 scholen mee. De stichting LOOT werkt samen met NOC*NSF (voor wie in aanmerking komt voor een LOOT-status) en het ministerie OCW (voor het mogen afwijken van bepaalde regels, zoals de 1040 uren norm).

 

LOOT-faciliteiten op een LOOT-school

Scholieren met een zogenaamde LOOT-status krijgen op de LOOT-school faciliteiten om hun sport op een topniveau te beoefenen. Deze faciliteiten zijn:

 • bepaalde vakken niet hoeven volgen, bijvoorbeeld gymnastiek.
 • tennisles mogen volgen tijdens schooluren (deze lessen worden dan wel gemist)
 • uitstel of vermindering van huiswerk
 • hulp bij het wegwerken van achterstanden die door trainen of wedstrijden zijn veroorzaakt
 • gespreid examen over twee schooljaren
 • vrij mogen nemen bij toernooien
 • begeleiding door een LOOT-begeleider van de school
 • aparte ruimtes voor huiswerk maken
 • grotere bergruimte (waardoor de sportspullen ook mee kunnen naar school)

De Stichting LOOT

Licensie
De Stichting LOOT, gevestigd in Alkmaar, verleent de scholen die er voor in aanmerking komen een LOOT-licentie. De stichting LOOT is het aanspreekpunt voor de ministeries OCW en VWS, het NOC*NSF, de Olympische netwerken, het platform Sport, Bewegen en Onderwijs, de sportbonden en de scholen.

Toekenning van de LOOT-status
In het LOOT-register staat welke leerlingen de LOOT-status hebben. De toekenning van de LOOT-status is gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF. Deze database wordt gevuld door de sportbonden. Wie een LOOT-status krijgt, wordt dus niet door de Stichting LOOT bepaald, maar door de betreffende sportbond. De sportbonden geven aan NOC*NSF door wie in aanmerking komt voor de LOOT-status. Voor tennis is dit de KNLTB. De KNLTB deelt de talenten in categorieën in: B voor belofte, NT voor nationaal talent, IT voor internationaal talent.

Peildatum toekennen van de LOOT-status
De Stichting LOOT heeft in samenspraak met het ministerie OCW besloten (eind 2010) dat de peildatum voor het vaststellen voortaan 1 oktober is. Het resterende schooljaar blijft de leerling de LOOT-status behouden.


 

Rol KNLTB bij toekennen LOOT-status

Criterium KNLTB

De KNLTB heeft als rol het vaststellen wie de LOOT-status krijgt. Dit is een hele opgave omdat het moeilijk is om iedereen tevreden te stellen. Gezocht is naar een objectief criterium. Het criterium dat men aanhoudt, is of de leerling tot de top 30 op de ranglijst van het eigen geboortejaar behoort. Dat is niet de specifieke positie op de ranglijst. In de ranglijst zijn tijdens de middelbare schooltijd meer geboortejaren opgenomen (t/m 12, 14, 16 twee geboortejaren). Zo zou je op de ranglijst nummer 42 kunnen zijn, maar als er op de ranglijst bij de eerste 42 14 van een ander geboortejaar voorkomen, dan wordt de leerling toch tot de top 30 van het eigen geboortejaar gerekend.

 

Peildatum voor het toekennen

De KNLTB heeft een peildatum die na de zomertoernooien ligt, dus eind augustus. Het betreft officieel de ranglijst op de vrijdag na de Nationale Jeugd Kampioenschappen die worden gehouden in week 32. Voor 11-jarigen die naar de middelbare school gaan, is de peildatum de vrijdag na het winterseizoen. Dit is nodig omdat anders de leerling in het eerste leerjaar niet voor oktober van de LOOT-faciliteiten gebruik kan gaan maken. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Hiertoe moet de privétrainer de uitzondering schriftelijk onderbouwen en bij de KNLTB indienen. Vervolgens wordt dit beoordeeld door de bondscoach Jeugd of de bondscoach Jong Oranje.

Talentprofielen

Overigens volgt uit hetgeen op de website (begin 2011) van de KNLTB staat geen maximum aan het aantal LOOT-leerlingen die de LOOT-status krijgen toegewezen. Op de website wordt LOOT voorbehouden aan het voldoen aan één van de profielen: B belofte, NT nationaal talent, IT internationaal talent. Op de website wordt de restrictie 30 alleen vermeld voor het aantal dat aan het talentprofiel voldoet en vervolgens mag meedoen aan de bondsjeugdopleiding. Op de site zijn (begin 2011) voor de profielen NT en IT criteria te vinden. Voor het profiel B zijn er geen criteria te vinden. Vereniging Sport Utrecht als onderdeel van het Olympisch Netwerk geeft op haar website (begin 2011) wel een criterium, maar dit is geen hard criterium (niet meetbaar te maken): ‘talenten waarvan de verwachting is dat ze binnen korte tijd gezien zullen worden als (inter)nationale toptalenten’.

 

Grensgevallen

Deze manier van werken levert problemen op voor grensgevallen. Het kan voorkomen dat het ene jaar de LOOT-status wordt toegekend en het volgende jaar niet, het daarop volgende jaar weer wel, enzovoort. Voor een LOOT-leerling kan dat ondoenlijk zijn. Er moet namelijk nogal wat geregeld worden wanneer een leerling kiest voor topsport door middel van het gebruik maken van LOOT-faciliteiten. De school is vaak niet in de buurt van de woonplaats, de tennisschool mag weer niet te ver van de school zijn, en er moet een jaarovereenkomst met de tennisschool worden aangegaan voordat het seizoen begint (en dus voor het meetmoment van 1 oktober). Daarnaast kan het zakken op de ranglijst los staan van hoe goed een LOOT-leerling in zijn of haar sport is. Zo krijgen ze allemaal te maken met blessures. Ook weet elke tennisser hoe willekeurig een loting voor een toernooi kan uitvallen.

 

Exitcriterium, wat zou dat moeten zijn?

Het is echter moeilijk om een beter criterium te bedenken. Dat is al gauw niet objectief. Wel zou het goed zijn, wanneer het toegangscriterium en het exitcriterium verschillend zouden zijn. Eenmaal LOOT-leerling, dan hoor je niet zo maar de LOOT-status weer kwijt te raken. De sportieve ontwikkeling hoort voorop te staan en maat te zijn. Die zou bepaald kunnen worden door een beëdigde tennisleraar of een deskundige aangewezen door de bond. Daarnaast zouden de redenen voor minder presteren meegenomen moeten worden. Blessures zouden bijvoorbeeld geen aanleiding mogen zijn voor het ontnemen van de LOOT-status.

Programma

Winter/Zomerprogramma (40 weken)

In het Winter/zomerprogramma Highschool – LOOT van At Vantage Tennis Academy bieden wij meerdere trainingsmomenten aan voor het Highschool-LOOT programma:

 

Het trainingsprogramma omvat: Winterperiode 22 weken, Zomerperiode 18 weken

 

Op de maandag en donderdag zijn de trainingen onderdeel van het lesprogramma van de onderwijsinstelling, dit is het basis High School programma van het TVO. Op de overige dagen vallen de trainingen buiten het lesprogramma van de onderwijsinstelling, maar biedt de onderwijsinstelling speler wel de gelegenheid om aan de trainingen te kunnen deelnemen. Dit noemen we het High School Plus programma. Indien het roostertechnisch mogelijk is, kunnen leerlingen deelnemen aan het High School Plus programma. Dat betekent dat deze leerlingen de gelegenheid krijgen om, naast het High School programma onder verantwoording van het TVO, nog 1 of 2 ochtendtrainingen extra te volgen onder verantwoording van At Vantage Tennis Academy.

 

Maandag 08:00-10:30 uur  (40 weken)

 • Van 08:00 tot 10:00 tennistraining
 • Van 10:00 tot 10:30 conditietraining

Dinsdag 08:00-10:30 uur  (40 weken)

 • Van 08:00 tot 10:00 tennistraining
 • Van 10:00 tot 10:30 conditietraining

Donderdag 08:00-10:30 uur  (40 weken)

 • Van 08:00 tot 10:00 tennistraining
 • Van 10:00 tot 10:30 conditietraining

Vrijdag 08:00-10:30 uur  (40 weken)

 • Van 08:00 tot 10:00 tennistraining
 • Van 10:00 tot 10:30 conditietraining

Zaterdag 10:30-12:00 uur  (40 weken)

 • Van 10:30 tot 12:00 competitie/wedstrijdtraining

Doelgroep: Middelbare schooljeugd die meedoet met open jeugdtoernooien en jeugdtoernooien voor de nationale jeugdranglijst met potentie om binnen 2 jaar binnen de top 30 van Nederland

Doorgroeimogelijkheden: Voor iedereen vanuit de A selectie zijn er de mogelijkheid om bij een goede ontwikkeling door te stromen naar de LOOT-selectie.

Leeftijd: van 11-17  jaar en evt. ouder.