Op 17 februari 1971 is Tennisclub Westvoorne opgericht. Het is een plaats om te sporten,  maar zeker  ook voor gezelligheid. Veel van de leden doen mee aan de dinsdag, vrijdagavond, zaterdag of zondagcompetitie.  Daarnaast heeft de toss (iedereen kan meedoen, ieder half uur wisselen) vooral een gezellig karakter en is dat een goede manier om meer leden te leren kennen.  Het jaarlijks terugkerende Badgasten toernooi trekt veel mensen.  Ook het openjeugdtoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement waar door veel jeugd uit Voorne-Putten aan wordt deelgenomen.

 

Tennispark De Duinpan 

De ingang van het park, gelegen in de duinen bij de parkeerplaats van het strand de 1e slag in Rockanje, ligt aan de Swinsedreef 22a te Rockanje. Het park is tijdens activiteiten en op veel andere tijden geopend. Het park biedt 5 perfect verlichte smashcourt en 2 perfect verlichte gravelbanen, zodat het hele jaar door en onder de meeste weersomstandigheden getennist kan worden. Daar wordt door de leden dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Normaal gesproken kan er van 8.00 tot 23.00 uur op de banen gespeeld worden, waarbij verlichting mogelijk is tot 23.00 uur.
Op het park bevindt zich ook nog een oefenmuur die aan twee kanten gebruikt kan worden en een (stenen) miniveld en een tafeltennistafel. Hiervoor hoeft niet te worden ingehangen.

De cursussen worden gegeven op

Maandag: 15:00 – 23:00
Dinsdag: 15:00 – 23:00
Woensdag: 13:00 – 23:00
Donderdag: 15:00 – 23:00
Vrijdag: 15:00 – 23:00
Zaterdag:
Zondag:

Tennispark “De Duinpan”
Swinsedreef 22a
3235 AR Rockanje

Telefoon: 0181-402775

Parkeren

Op de parkeerplaatsen van de 1e en 2e Slag in Rockanje gelden voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen de onderstaande tarieven. Daarnaast is er de mogelijkheid om een parkeervergunning voor het hele seizoen aan te vragen via de website www.rockanje.digitaalparkeerloket.nl.

April, mei, juni, september en oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur:
o Uurtarief € 1,-
o Dagtarief € 3,-
Juli, augustus van 10.00 uur tot 18.00 uur:
o Uurtarief € 1,25
o Dagtarief € 5,-

Vrij parkeren aan de Dirk van Voornelaan  5 minuten lopen vanaf de ingang van het park.

TC Westvoorne

Bij TC Westvoorne is het mogelijk om zowel in de zomer als in de winter les te krijgen. De zomerperiode loopt vanaf april tot en met september en duurt 21 weken. De winterperiode loopt vanaf oktober tot en met maart en duurt 20 weken. De trainingen vinden plaats op het park.

Maak kennis met tennis

Voor iedereen die graag een keer een bal zou willen slaan heeft At Vantage Tennis Academy het project Maak kennis met tennis opgezet. Voor deze bijzondere kennismaking met de tennissport hoef je geen lid te zijn van een vereniging. De cursus is namelijk bedoeld voor mensen die nog nooit of lange tijd geleden tegen een bal hebben geslagen. In tien lessen krijgen de deelnemers de basisbeginselen van het tennis aangeleerd. Dat wil zeggen dat het accent vooral ligt op het slaan van de ballen, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle slagen. Van jong tot oud kunnen beginnelingen proberen of de sport iets voor hun is. De jeugdcursussen worden afgesloten met een balvaardigheidsdiploma. Bij een geslaagde kennismaking is er de mogelijkheid om een vervolgcursus aan te vragen. Die cursus wordt afgesloten met een slagvaardigheidsdiploma.

De trainingsdata en -tijden ontvangt iedere cursist minimaal 1 week voorafgaand aan de cursus.

In het algemeen geldt:

 • Zomerperiode: 1 april – 30 september
 • Winterperiode: 1 oktober – 31 maart

Raymond Schot

Theo Koopman

Lesreglement TC Westvoorne 
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst

 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten.
 2. Men kan alleen tennisles volgen als men lid is van de desbetreffende vereniging. Behoudens de winterlessen in de tennishal en kennismakings- en wervingsacties in overleg met de vereniging.
 3. De exacte lesweken en lestijden staan vermeld in de toegezonden mail waarin de planning voor de trainingen wordt bekend gemaakt.
 4. In de winter krijgt u gegarandeerd 17 weken les bij een lescyclus van 20 weken. Bij bijvoorbeeld 15 gegeven lessen retourneren wij 2 weken lesgeld. Uiteraard geldt dit niet bij afwezigheid door eigen toedoen.
 5. De les gaat altijd door, tenzij de train(st)er afbelt.
 6. Als lessen door het weer geen doorgang kunnen vinden geeft de trainer/ster een alternatieve training.
 7. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.
 8. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!!
 9. De trainer/ster beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.
 10. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 11. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag) en in de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en in de 2t/m 5e  week van de zomervakantie.
 12. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
 13. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 14. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 15. In de zomer is er altijd in de eerste week van de officiële schoolvakantie een inhaalweek. Tijdens deze inhaalweek worden de niet gegeven trainingen, in overleg met de train(st)er, ingehaald.
 16. De directie van At Vantage Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 17. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
  De lesgelden worden, aan het einde van de eerste lesmaand, conform de aangegeven termijnen geïncasseerd. Heeft u voor meerdere termijnen gekozen, dan zullen de in de direct daaropvolgende maanden, deze termijnen worden geïncasseerd. Indien wij deze niet kunnen incasseren, zullen wij een nota verzenden (zijnde het lesgeld vermeerderd met € 10,00 administratiekosten)
 18. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 19. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met BTW.
 20. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.