Bij TOP Tennis Papendrecht zijn er het hele jaar tennisactiviteiten, zowel op de buitenbanen als op de binnenbanen

Klik hier voor een impressie van TOP Tennis Papendrecht 

TOP Tennis Papendrecht is een unieke vereniging in de groeiende wijk Oostpolder, direct aan de A15 en de N3, de verbindingsweg tussen Papendrecht en Dordrecht. Het park is goed bereikbaar, zowel met de (brom)fiets, auto als met het openbaar vervoer.

Het park telt 3 gravel prestige buitenbanen, 5 smashcourt buitenbanen, 4 hardcourt binnenbanen en 3 indoor padel banen, waardoor we veel speelcapaciteit hebben. We hebben de beschikking over een groot terras omringd door mooie tuinen en veel groen, waar het heerlijk toeven is. Daarnaast heeft TOP Tennis een professionele horeca dus als lid van TOP Tennis hoef je geen bardiensten te draaien of af te kopen!

Natuurlijk zijn wij wel heel blij met leden die hun steentje bij willen dragen daarom ontvangen onze vrijwilligers voor hun hulp een leuke bijdrage die in de horeca besteed kan worden.

TOP Tennis Papendrecht kent bijna 600 leden waarvan bijna 100 jeugdleden en is een gezellige vereniging waar op elk niveau getennist kan worden en er voor iedereen wel plaats is. ’s Zomers is het gezellig druk en worden veel activiteiten georganiseerd. Ook in de winter staan we niet stil en is er van alles te doen. In het voorjaar spelen maar liefst 240 leden mee met de voorjaarscompetitie, waardoor de weekenden van april tot en met begin juni uitermate gezellig zijn. Ook voor de jeugd wordt er veel ondernomen. Zo organiseert de jeugdcommissie het gehele jaar door diverse jeugdactiviteiten en werkt TOP Tennis Papendrecht i.s.m. tennisschool At Vantage met het speciale TennisKids programma waar kinderen op jonge leeftijd (vanaf 3 jaar) spelenderwijs leren tennissen. Kortom, TOP Tennis Papendrecht biedt voor iedereen mogelijkheden om gezellig een balletje te slaan!

Jaarlijks worden diverse evenementen en activiteiten georganiseerd, zoals:

 • TOP Open toernooi
 • TOP Open Jeugdtoernooi
 • Familietoernooi
 • TOP Open 40+/55+ toernooi
 • Kersttoernooi
 • Sinterklaasfeest
 • Jeugdactiviteiten (o.a jeugdkamp)
 • Thema-avonden jeugd en senioren (winter/binnenbanen)
 • Clubavonden/TAPAS avonden
 • Racketochtenden
 • Competitie KNLTB (voor- en najaar)
 • Winter Dubbelcompetitie
 • Piramide Competitie voor de jeugd
 • Damesdubbelcup (winter)

Speelmogelijkheden

Leden van TOP Tennis Papendrecht kunnen zowel op de binnenbanen als op de buitenbanen tennissen*.

In het zomerseizoen (april–september): buitenbanen (bij slecht weer of buitenbanen allemaal bezet dan ook de binnenbanen)

In het winterseizoen (september–april): buiten kunnen leden altijd spelen, indien de weersomstandigheden dit toelaten. Op de binnenbanen wanneer er een georganiseerde activiteit is.

*In de winter op de binnenbanen zijn er diverse mogelijkheden voor leden en niet-leden.

 • Je kan een baan huren. Reserveren via tennisboeker.nl. Kies je locatie (Papendrecht), je tijdstip, log in, reserveer je baan en klaar! Afrekenen van de tennisbaan via iDeal.
 • Je kan een winter maandabonnement afsluiten in de periode september-april van 8.30 uur-19.00 uur. (per maand opzegbaar). Stuur hiervoor een mail naar ledenadministratie@tv-top.nl 
 • Je kan een binnen/buiten lidmaatschap afsluiten. Combinatie jaarlidmaatschap TOP Tennis en een winterabonnement.

TV Oostpolder Papendrecht (TOP)

Bij TOP is het mogelijk om zowel in de zomer als in de winter les te krijgen. De zomerperiode loopt van april tot oktober en duurt 20 weken. De winterperiode loopt van oktober tot april en duurt 22 weken. De trainingen worden gegeven op het tennispark.

Maak kennis met tennis

Voor iedereen die graag een keer een bal zou willen slaan heeft At Vantage Tennis Academy het project “Maak Kennis met Tennis” opgezet. Voor deze bijzondere kennismaking met de tennissport hoef je geen lid te zijn van een vereniging. De cursus is namelijk bedoeld voor mensen die nog nooit of lange tijd geleden tegen een bal hebben geslagen. In tien lessen krijgen de deelnemers de basisbeginselen van het tennis aangeleerd. Dat wil zeggen dat het accent vooral ligt op het slaan van de ballen, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle slagen. Van jong tot oud kunnen beginnelingen proberen of de sport iets voor hun is. De jeugdcursussen worden afgesloten met een balvaardigheidsdiploma. Bij een geslaagde kennismaking is er de mogelijkheid om een vervolgcursus aan te vragen. Die cursus wordt afgesloten met een slagvaardigheidsdiploma.

De trainingsdata en -tijden ontvangt iedere cursist minimaal 1 week voorafgaand aan de cursus.

In het algemeen geldt:

 • Zomerperiode: maart – oktober
 • Winterperiode: oktober – maart

Cornella Luiten

Andrea Buitenkamp

Christian Vroomen

Lesreglement Tennisvereniging Oostpolder Papendrecht (TOP)
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst

 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten.
 2. Men kan alleen tennisles volgen als men lid is van de desbetreffende vereniging. Dit geldt niet voor de winterlessen in de tennishal en kennismakings- en wervingsacties in overleg met de vereniging.
 3. De exacte lesweken en lestijden staan vermeld in de toegezonden mail waarin de planning voor de trainingen wordt bekend gemaakt.
 4. De les gaat altijd door, tenzij de train(st)er afbelt.
 5. Als lessen door het weer geen doorgang kunnen vinden geeft de trainer/ster een alternatieve training.
 6. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.
 7. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!!
 8. De trainer/ster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden.
 9. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 10. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag), in de kerstvakantie, in één van de weken van de meivakantie  en in de 2t/m 5e  week van de zomervakantie.
 11. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
 12. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 13. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 14. In de zomer is er altijd in de eerste week van de officiële schoolvakantie een inhaalweek. Tijdens deze inhaalweek worden de niet gegeven trainingen, in overleg met de train(st)er, ingehaald.
 15. De directie van At Vantage Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 16. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
  De lesgelden worden, aan het einde van de eerste lesmaand, conform de aangegeven termijnen geïncasseerd. Heeft u voor meerdere termijnen gekozen, dan zullen in de direct daaropvolgende maanden, deze termijnen worden geïncasseerd. Indien wij deze niet kunnen incasseren, zullen wij een nota verzenden (zijnde het lesgeld vermeerderd met € 10,00 administratiekosten)
 17. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 18. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met BTW.
 19. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.