Thialf LTC is sinds augustus 2005 gevestigd op een nieuw tennispark gelegen in sportpark Amstelwijck en beschikt over 6 buitenbanen (Canada Tenn) met verlichting. Verder is er op het park een miniveldbaan, oefenkooi met muur en speelgelegenheid voor kinderen. Een gezellige kantine met bar en keuken, dames- en herenkleedkamer met douches, dames- en herentoilet en een invalidentoilet.

De Canada Tenn banen hebben als grote voordeel dat men na een regenbui weer snel de baan op kan. Behalve tijdens vorst kunnen deze banen het grootste deel van het jaar bespeeld worden.

Openingstijden banen/park

Het park en de banen zijn altijd toegankelijk voor Thialfleden met KNLTB-pas. De poort en zij-ingang van de kantine kunnen met de KNLTB-pas geopend worden.
In principe zijn de banen geopend van januari t/m december. Vanwege weersomstandigheden kunnen de banen gesloten worden, zie hiervoor mededelingen op de website.

Verlichting

Maandag t/m vrijdag tot 23.00 uur. Zaterdag en zondag uitsluitend na toestemming van het bestuur.
Wanneer de kantine gesloten is, kan de baanverlichting van baan 1,3 en 5 op doordeweekse dagen door de spelers zelf ingeschakeld worden. Op de hoekpaal van baan 1 is de startknop aangebracht, de sleutel hiervan hangt in de gang bij de kleedkamers.

Openingstijden kantine

Zomerseizoen (april t/m oktober) maandag t/m vrijdag 9.00-24.00 uur, zaterdag en zon- en feestdagen 9.00-18.00 uur(o.v.b). In de zomervakantie afwijkende tijden.
Winterseizoen (november t/m maart) enkele doordeweekse avonden afhankelijk van vrijwillige bardiensten.

Locatie

Sportpark Amstelwijck
Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht
tel: 078-6184998

Thialf LTC

Bij Thialf LTC is het mogelijk om zowel in de zomer als in de winter les te krijgen. De zomerperiode loopt vanaf begin maart tot en met oktober en duurt 25 weken. De winterperiode loopt vanaf oktober tot en met begin maart en duurt 20 weken. De trainingen worden gegeven op het tennispark.

Maak kennis met tennis

Voor iedereen die graag een keer een bal zou willen slaan heeft At Vantage Tennis Academy het project “Maak Kennis met Tennis” opgezet. Voor deze bijzondere kennismaking met de tennissport hoef je geen lid te zijn van een vereniging. De cursus is namelijk bedoeld voor mensen die nog nooit of lange tijd geleden tegen een bal hebben geslagen. In tien lessen krijgen de deelnemers de basisbeginselen van het tennis aangeleerd. Dat wil zeggen dat het accent vooral ligt op het slaan van de ballen, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle slagen. Van jong tot oud kunnen beginnelingen proberen of de sport iets voor hun is. De jeugdcursussen worden afgesloten met een balvaardigheidsdiploma. Bij een geslaagde kennismaking is er de mogelijkheid om een vervolgcursus aan te vragen. Die cursus wordt afgesloten met een slagvaardigheidsdiploma.

De trainingsdata en -tijden ontvangt iedere cursist minimaal 1 week voorafgaand aan de cursus.

In het algemeen geldt:

 • Zomerperiode: maart – oktober
 • Winterperiode: oktober – maart

Christian Vroomen

Lesreglement Thialf LTC 
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst

 1. Een lesuur duurt 50 of 60 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten of 30 minuten. Dit is afhankelijk waarvoor is ingeschreven of later, in overleg, is ingedeeld.
 2. Men kan alleen tennisles volgen als men lid is van de desbetreffende vereniging. Behoudens de winterlessen binnen en kennismakings- en wervingsacties in overleg met de vereniging.
 3. De exacte lesweken en lestijden staan vermeld in de toegezonden mail waarin de planning voor de trainingen wordt bekend gemaakt.
 4. De les gaat altijd door, tenzij de train(st)er afbelt.
 5. Als lessen door het weer geen doorgang kunnen vinden geeft de trainer/ster een alternatieve training.
 6. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.
 7. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!!
 8. De trainer/ster beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.
 9. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 10. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag), in de kerstvakantie, in één van de weken van de meivakantie  en in de 2t/m 5e  week van de zomervakantie.
 11. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
 12. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 13. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 14. In de zomer is er altijd in de eerste week van de officiële schoolvakantie en in de laatste week van de zomertrainingen een inhaalweek. Tijdens deze inhaalweek worden de niet gegeven trainingen, in overleg met de train(st)er, ingehaald.
 15. De directie van At Vantage Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 16. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
  De lesgelden worden, aan het einde van de eerste lesmaand, conform de aangegeven termijnen geïncasseerd. Heeft u voor meerdere termijnen gekozen, dan zullen de in de direct daaropvolgende maanden, deze termijnen worden geïncasseerd. Indien wij deze niet kunnen incasseren, zullen wij een nota verzenden (zijnde het lesgeld vermeerderd met € 10,00 administratiekosten)
 17. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 18. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met BTW.
 19. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.