Bij David Lloyd Leisure begon het allemaal met tennis en dus hebben we jou op dat gebied veel te bieden. Van coachingprogramma’s op je eigen niveau tot groepslessen en toernooien. Vind jouw niveau en profiteer – wat je leeftijd of vaardigheid ook is. David Lloyd Capelle beschikt over fitnessfaciliteiten, binnenzwembaden, spafaciliteiten, badmintonbanen, squashbanen en vier indoor tennisbanen. Onze trainers helpen je graag verder vooruit op de banen van David Lloyd Capelle.

Het David Lloyd complex is geopend

Maandag t/m donderdag van 09.00 – 23.00 uur

Vrijdag van 09.00 – 21:00 uur

Zaterdag en zondag van 09.00 – 17.00 uur

De cursussen worden gegeven op

Maandag: 08:00 – 23:00
Dinsdag: 08:00 – 23:00
Woensdag: 08:00 – 23:00
Donderdag: 08:00 – 23:00
Vrijdag: 08:00 – 21:00
Zaterdag: 09:00 – 17:00
Zondag:

David Lloyd Capelle
P.C. Boutenssingel 5
2902 BG Capelle a/d IJssel

Telefoon: 088 020 2113

David Lloyd Capelle

De trainingsdata en -tijden ontvangt iedere cursist minimaal 1 week voorafgaand aan de cursus.

In het algemeen geldt:

 • Zomerperiode: 1 april – 30 september
 • Winterperiode: 1 oktober – 31 maart

Michael Jansen

Sylvester Shair Ali

Jasper Lindeman

Lesreglement David Lloyd Capelle 
tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst

 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les 1/2 uur duurt 25 minuten.
 2. Men kan alleen tennisles volgen als men lid is. Behoudens de kennismakings- en wervingsacties in overleg.
 3. De exacte lesweken en lestijden staan vermeld in de toegezonden mail waarin de planning voor de trainingen wordt bekend gemaakt.
 4. De les gaat altijd door, tenzij de train(st)er afbelt.
 5. Privélessen (voor 1 persoon) worden ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.
 6. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!!!
 7. De trainer/ster beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.
 8. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 9. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag), in de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie, in één van de weken van de meivakantie  en in de 1t/m 5e  week van de zomervakantie.
 10. Indien de groepsgrootte anders wordt dan voor opgegeven of waar oorspronkelijk mee begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren of het lesbedrag evenredig aangepast.
 11. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 12. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 13. De directie van At Vantage Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 14. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze:
  De lesgelden worden, aan het einde van de eerste lesmaand, conform de aangegeven termijnen geïncasseerd. Heeft u voor meerdere termijnen gekozen, dan zullen de in de direct daaropvolgende maanden, deze termijnen worden geïncasseerd. Indien wij deze niet kunnen incasseren, zullen wij een nota verzenden (zijnde het lesgeld vermeerderd met € 10,00 administratiekosten)
 15. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 16. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met BTW.
 17. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

.